Wybrane kwestie sporne – dłużnicy

[Izabela Izdebska] Nieterminowe regulowanie zobowiązań – problem nierzetelnych dłużników Jednym z najważniejszych problemów, z jakim boryka się bankowość muzułmańska jest kwestia radzenia sobie z nierzetelnymi płatnikami. Jak wcześniej wspomniano, cena ustalona przy podpisywaniu… Czytaj dalej

Podstawowe zasady finansów muzułmańskich – zakaz gharar i majsir

[Izabela Izdebska] Słowo majsir wywodzi się od słowa usr, oznaczającego łatwość, wygodę. Początkowo majsir oznaczał grę polegającą na wyciąganiu strzał z worka. Obecnie terminu używa się częściej w celu określenia wszelkich działań spekulacyjnych,… Czytaj dalej

Critical Questions on Marxian Economics

Originally posted on Islamic Economics Project:
Salman Ahmed Shaikh Marx said that labor creates surplus value in production process which the capitalists extract in an exchange. The surplus accumulates and this is exploitation…

Wybrane kwestie sporne – wcześniejsza spłata kredytu

[Izabela Izdebska] Wcześniejsza spłata kredytu Prawo muzułmańskie dopuszcza wcześniejszą spłatę kredytu. Prawnicy nie są jednak zgodni co do wysokości kwoty jaką powinien w takiej sytuacji spłacić dłużnik. Dozwolone jest, aby bank umorzył klientowi… Czytaj dalej

Podstawowe zasady finansów muzułmańskich – zakaz riba

[Izabela Izdebska] W powszechnej opinii bankowość muzułmańska jest rozumiana przez pryzmat głównego zakazu dotyczącego używania procentu w operacjach finansowych i w związku z tym, często nazywana bankowością bezodsetkową. Nie oddaje to jednak prawdziwego obrazu… Czytaj dalej

Proces kształtowania się prawa muzułmańskiego

[Izabela Izdebska] Prawo muzułmańskie zostało ostatecznie uznane za niemodyfikowalne w IX-X wieku. Do tego czasu trwał długi proces jego kształtowania, w którym zasadniczą rolę odegrały: przedmuzułmańskie tradycje arabskie, objawienia koraniczne oraz działalność proroka… Czytaj dalej

Wybrane kwestie sporne – LIBOR

[Izabela Izdebska] Używanie LIBOR-u przy wyznaczaniu wysokości marży Powszechnym działaniem muzułmańskich instytucji finansowych jest odnoszenie się do LIBOR-u przy wyznaczaniu stawki referencyjnej stosowanej do ustalania wysokości marży w transakcjach murabahy. Praktyka ta jest… Czytaj dalej

Bankowość muzułmańska – Religijne i prawne uwarunkowania

[Izabela Izdebska] Początkowo prawo muzułmańskie było określane terminem fikh – nauka. Uznawano bowiem, że jest ono odpowiednikiem ilmu, czyli nauki teologii.  Traktowano je jednak nie tylko jako naukę, ale również zbiór praktycznych wskazówek, którymi… Czytaj dalej

Bankowość muzułmańska – rys historyczny

[Izabela Izdebska] Źródła historyczne wskazują, że bankowość w świecie islamu była znana już w czasach średniowiecza. Z tego okresu pochodzą pierwsze wzmianki o działalności bankierów na dworach kalifów. Od końca VIII wieku powszechnie zaczęto stosować… Czytaj dalej

Wybrane kwestie sporne – różnica w cenie

[Izabela Izdebska] Pomimo powszechnego stosowania murabahy jako metody finansowania, jej legalność jest często przedmiotem debaty wśród uczonych muzułmańskich. Wiele kwestii, które pojawiają się w trakcie aplikowania instrumentu budzi wątpliwości natury prawnej. Dotyczą one… Czytaj dalej